Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia i jest akceptowana przez wszelkie urzędy i instytucje a zwłaszcza Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), REGON, Urząd Skarbowy (US) czy ZUS.

Ceny i warunki umowy

Wirtualne
Biuro
Stanowisko
Pracy
Biuro
1-2 os.
Biuro
3-4 os.
Czynsz netto / mies. 390,- 750,- 1.500,- 2.500,-
Czas trwania umowy nieokr. nieokr. nieokr. nieokr.
Okres wypowiedzenia 1 mies. 1 mies. 1 mies. 1 mies.
Kaucja zwrotna 1 mies. 1 mies. 1 mies. 1 mies.
Przy podpisaniu umowy
(czynsz + kaucja + vat)
960,- 1.920,- 3.690,- 6.150,-