DORADZTWO FINANSOWE
Sukces organizacji zależy od
właściwych decyzji finansowych.

Świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego ma na celu poprawę rentowności prowadzonych przez naszych Klientów przedsięwzięć.

Wspieramy zastosowanie rozwiązań finansowych służących zarządzaniu wartością i efektywnością firmy oraz usprawnianiu szeroko rozumianego zarządzania finansowego.

Naszą mocną stroną jest budowanie modeli finansowych oraz budżetowych na potrzeby restrukturyzacji i reorganizacji firm.


Ponadto nasze usługi obejmują projektowanie i wdrożenia rozwiązań w obszarze:

  • Strategicznej Karty Wyników,
  • Activity Based Costing (ABC),
  • optymalizacji źródeł finansowania,
  • zarządzania wartością firmy,
  • zarządzania kosztami procesów i działań,
  • zarządzania kapitałem obrotowym.