STRATEGIE MARKETINGOWE
Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu decyzji
o krytycznym znaczeniu dla ich przyszłej pozycji rynkowej.

Strategia marketingowa może być traktowana jako część kompleksowego procesu doradztwa strategicznego.

Formułując strategię ściśle współpracujemy z kierownictwem firmy, ponieważ jasne określenie priorytetów i osiągnięcie porozumienia co do strategicznych celów jest kluczowe dla późniejszej ich realizacji.

Wnioski strategiczne formułujemy na podstawie rzetelnej analizy otoczenia rynkowego, zasobów przedsiębiorstwa, analizy konkurencji oraz wyników badań rynkowych.

Do naszych obowiązków należy:

  • opracowywanie planów marketingowych,
  • segmentacja Klientów,
  • optymalizacja strategii cenowej,
  • doradztwo w zakresie polityki informacyjnej i kontaktów z mediami,
  • tworzenie świadomości marki,
  • organizacja kampanii promocyjnych.