DORADZTWO OPERACYJNE
Sprawność oznacza umiejętność właściwego działania
a zarazem adekwatność nakładów do efektów.

We współczesnym świecie, tylko umiejętność ciągłego usprawniania procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwia dostosowanie się do wymogów konkurencyjnego otoczenia.

Pracę nad usprawnianiem obszarów "tarć" w przedsiębiorstwie poprzedzamy audytem organizacji. Ma to na celu identyfikację podstawowych elementów ryzyka operacyjnego.


Zakres usług w tej dziedzinie obejmuje:

  • analizę potrzeb systemowych,
  • wdrożenie systemów informatycznych wspomagających
    zarządzanie, między innymi SAP,
  • projektowanie i wdrożenie zarządzania procesowego,
  • proceduryzację procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach
    obszarach:
    zaopatrzenia, produkcji, logistyki i dystrybucji oraz obsługi Klienta.