DORADZTWO ORGANIZACYJNE
Projektowanie i wdrożenia rozwiązań
poprawiających efektywność firmy.

Kluczem do sprawnej realizacji strategii jest efektywny system zarządzania i nowoczesna organizacja. Najlepsze wyniki osiągają przedsiębiorstwa innowacyjne, stale doskonalące swój styl zarządzania.

Oferujemy pomoc we wszystkich aspektach związanych z doskonaleniem struktur organizacyjnych i systemów zarządzania.

Kładziemy szczególny nacisk na przekazywanie Klientom wiedzy potrzebnej do dalszego rozwijania wprowadzanych projektów oraz do zarządzania zmianami związanymi z ich realizacją.


Specjalizujemy się w projektowaniu i usprawnianiu:

  • struktur organizacyjnych,
  • komunikacji i przepływu informacji,
  • systemów zarządzania kadrami,
  • systemów ocen pracowniczych,
  • systemów motywacyjnych i wynagrodzenia,
  • systemów planowania.