DORADZTWO STRATEGICZNE
Strategia to plan, który łączy w spójną całość
główne cele, politykę oraz sekwencje działań w organizacji.

Firmy odnoszące sukcesy działają na podstawie jasno określonej strategii, która kieruje ich aktywnością na rynku i determinuje podejście do wewnętrznej organizacji oraz sposobu działania.

Dlatego nasze działania, koncentrują się na wsparciu Klientów we właściwym określeniu celów strategicznych i sposobów ich realizacji, a także w precyzyjnym zdefiniowaniu poszczególnych działań taktycznych.

Przy wykorzystaniu metody scenariuszowej tworzymy modele rozwoju środowiska biznesowego, co pozwala naszym Klientom właściwie przygotować się na gwałtowne zmiany w otoczeniu.

Naszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie:

  • jak zarządzać grupą przedsiębiorstw działających w wielu branżach,
  • czy tworzyć alianse strategiczne,
  • jakie produkty sprzedawać na jakich rynkach,
  • jak zoptymalizować cele operacyjne oraz zasoby i funkcje przedsiębiorstwa.