ZARZĄD FIRMY
Odpowiedzialny za tworzenie
i realizację strategii rozwoju Spółki.

Olaf Kielar
Dyrektor Zarządzający

Prezes Zarządu
Odpowiedzialny za reprezentowanie Spółki
w kontaktach z Klientami Instytucjonalnymi.

Piotr Szczepanik
Dyrektor ds. Realizacji

Członek Zarządu
Odpowiedzialny za jakość realizowanych projektów
oraz oferowanych usług doradztwa.

Damian Dziok
Dyrektor ds. Rozwoju

Członek Zarządu
Odpowiedzialny za rozwój i dywersyfikację
oferowanych usług doradztwa.