Wirtualne
Biuro
Stanowisko
Pracy
Biuro
1-2 os.
Biuro
3-4 os.
Czynsz netto / mies. 245,- 750,- 1.000,- brak
1. Adres do rejestracji firmy x x x x
2. Odbieranie i obsługa poczty x x x x
3. Skanowanie poczty x x x x
4. Nazwa firmy w holu x x x x
5. Sala konferencyjna 4h / mies. x x x x
6. Lokalny numer faxu x x x x
7. Indywidualny numer telefonu x x x x
8. Dostęp do zaplecza biurowego
(internet, drukarka, ksero itp.)

x x x
9. Obsługa recepcyjna
x x x
10. Stały dostęp do miejsca pracy
od 8.30 do 16.30
x
11. Stały dostęp do miejsca pracy
24 h /dobę
x x
12. Powierzchnie wspólne
x x
13. Opłaty eksploatacyjne
x x