CENNIK USŁUG
Warianty, opłaty, terminy realizacji

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Księgach Wieczystych (KW)

Cena netto

Opłaty sądowe

Termin realizacji

Wariant I - Podstawowy obejmuje:

1. Przygotowanie formularzy oraz innych niezbędnych dokumentów do rejestracja zmian w KRS z zakresu:

§ zmiany adresu siedziby lub nazwy firmy

§ zmiany wspólników lub podwyższenia kapitału

§ zmiany członków zarządu lub sposobu reprezentacji

§ zmiany przedmiotu działalności (PKD) lub umowy spółki

250,-

500,-

1 dzień

Wariant II - Rozszerzony obejmuje:

1. Wariant I - Podstawowy

2. Prowadzenie i monitorowanie procesu rejestracji zmian w KRS

3. Dostarczeniem aktualnego odpisu

500,-

500 + 30,-

5-10 dni

Wariant III - Kompleksowy obejmuje:

1. Wariant I - Podstawowy

2. Weryfikację umowy spółki oraz opracowanie uchwał i protokołów Zgromadzenia Wspólników

3. Prowadzenie i monitorowanie procesu rejestracji zmian w KRS

4. Dostarczeniem aktualnego odpisu

750,-

500 + 30,-

7-10 dni

Złożenie spr. finansowego w KRS lub US

Założenie księgi wieczystej lub
wpisanie hipoteki

150,-


240,-

290,-


Tel.

1 dzień


Tel.