OPRACOWANIE FORMULARZY SĄDOWYCH KRS I KW
Już w ciągu 1 dnia nasi doradcy przygotowują niezbędne dokumenty
do rejestracji zmian w sądzie: gospodarczym (KRS) lub ksiąg wieczystych (KW)

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa przy opracowaniu projektów zmian w umowie spółki, przygotowaniu stosownych protokołów i uchwał wspólników lub zarządu oraz pomagamy przy ujawnieniu w/w w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Nasi doradcy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu dokonywania wpisów zarówno w Krajowym Rejestrze Sądowym, Regon-ie, Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie jak i Księgach Wieczystych. Do najczęściej zlecanych nam zadań należy przeprowadzenie rejestracji w zakresie:

  • zmiany adresu siedziby lub nazwy firmy
  • zmiany wspólników lub podwyższenia kapitału
  • zmiany członków zarządu lub sposobu reprezentacji
  • zmiany przedmiotu działalności (PKD) lub umowy spółki
  • założenia księgi wieczystej i wpisu hipoteki
  • złożenia sprawozdania finansowego

Na podstawie zlecenia Klienta nasz Doradca opracowuje formularze oraz inne wymagane dokumenty, umowy lub uchwały niezbędne do rejestracji zmian w KRS lub KW. Następnie po wydrukowaniu ich i podpisaniu przez Zamawiającego nasz konsultant składa je we właściwym sądzie. Rozpoczynamy etap monitorowania postępów w rejestracji złożonego wniosku. Po jego zakończeniu dostarczamy Państwu stosowne postanowienie wraz z aktualnym odpisem.