REFERENCES LETTERS
List of chosen Clients

1. Adgam Sp. z o.o. - see in pdf

2. Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. - see in pdf

3. Tesco Polska Sp. z o.o. - see in pdf

4. TiMSI Sp. z o.o. - see in pdf

5. ZEW-T S.A. - see in pdf

6. Britisch American Tobbacco S.A. - see in pdf

7. Ideal Inwest Sp. z o.o. - see in pdf

8. Salmix Sp. z o.o. - see in pdf

9. King Reality Sp. z o.o. - see in pdf

10. Q-PC Sp. z o.o. - see in pdf

11. Sick Sp. z o.o. - see in pdf

12. Polska Wytwórnia Papierpierów Wartościowych S.A. - see in pdf

13. EISEI Group Sp. z o.o. - see in pdf

14. R.W.L. Investments - see in pdf

15. Technologie Informatyczne Sp. z o.o. - see in pdf

16. Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej Ligowiec - see in pdf

17. IPE Sp. z o.o. - see in pdf