Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 1, 2 lub 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia i jest akceptowana przez wszelkie urzędy i instytucje a zwłaszcza Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), REGON, Urząd Skarbowy (US) czy ZUS.

Ceny i warunki umowy
Wirtualne
Biuro
Stanowisko
Pracy
Biuro
1-2 os.
Biuro
3-4 os.
Czynsz netto / mies. 325,- 750,- 1.750,- 2.750,-
Czas trwania umowy nieokr. nieokr. nieokr. nieokr.
Okres wypowiedzenia 1 mies. 1 mies. 1 mies. 1 mies.
Kaucja zwrotna 1 mies. 1 mies. 1 mies. 1 mies.
Przy podpisaniu umowy
(czynsz + kaucja + vat)
800,- 1.845,- 4.305,- 6.765,-