Prestiżowy
Adres
Prestiżowy
Adres Plus
Wirtualne
Biuro
Stanowisko
Pracy
Czynsz netto / mies. 165,- 220,- 325,- 750,-
1. Adres do rejestracji firmy x x x x
2. Odbieranie i obsługa poczty x x x x
3. Skanowanie poczty x x x
4. Nazwa firmy w holu ' x x x
5. Sala konferencyjna 4h / mies. '
x x
6. Lokalny numer faxu '
x x
7. Indywidualny numer telefonu ' ' x x
8. Dostęp do infrastruktury
(internet, drukarka, ksero itp.)
' '
x
9. Obsługa recepcyjna


x
10. Stały dostęp do miejsca pracy od 8.30 do 16.30 x