Tworzenie i rejestracja nowych spółek, jest procesem czasochłonnym i mogącym trwać nawet do 4 tygodni. Nasza firma oferuje gotowe, czyste spółki i w ten sposób zapewnia szybki i efektywny start w polskiej rzeczywistości biznesowej.

Koszt i czas nabycia Gotowej Spółki dla Klientów korzystających jednocześnie z usługi wirtualnego biura przedstawia się następująco:

' Czas Koszt Opłaty RAZEM
Sprzedaż Gotowej Sp. z o.o. 1 dzień 1.900 400 2.300
Sprzedaż Sp. Komandytowej 1 dzień 1.900 400 2.300
Sprzedaż Sp. z o.o. Komandytowej 1 dzień ' 3.800 ' 800 4.600
Sprzedaż Sp. Akcyjnej 1 dzień 6.900 2.000 8.900


Jedynym założycielem i udziałowcem gotowych spółek jest Nobel Sp. z o.o.. Dajemy gwarancję, że założone przez nas spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych.

W chwili sprzedaży gotowe spółki są w pełni ukształtowanymi podmiotami prawnymi, które posiadają:

  • siedzibę w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Łodzi lub Gdańsku
  • kapitał zakładowy
  • umowę spółki, której treść może ulec zmianie na prośbę Klienta
  • Numer KRS
  • Numer REGON
  • Pełną rejestrację dla podatków CIT i VAT / VAT-EU

Na życzenie Klienta dokonujemy wszelkich modyfikacji w spółce, takich jak zmiana siedziby firmy, zmiana składu zarządu itp. O zaistniałych przekształceniach powiadamiamy odpowiednie organy administracji państwowej.

Naszym klientom oferujemy także otwieranie spółek według indywidualnych wymagań przyszłych akcjonariuszy i udziałowców.