Spółka komandytowa może zostać zawiązana przez 2 lub więcej osób, z których jedna jest komandytariuszem, a druga komplementariuszem. W celu optymalizacji podatkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności, powszechnie stosowanym modelem jest ustanowienie komplementariuszem Spółki z o.o. z minimalnym kapitałem.

W takiej sytuacji Spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej, a zyski dzielone są między komandytariuszy - najczęściej osoby fizyczne. Pozwala to uniknąć podwójnego opodatkowania, a odpowiedzialność ograniczyć do wysokości kapitału Sp. z o.o. czyli np. 5.000 zł.

Poniżej przedstawiamy porównanie zakupu i założenia spółki komandytowej, dla Klientów, którzy zdecydują się jednocześnie na usługę wirtualnego biura:

' Czas Koszt Opłaty RAZEM
Zakup Sp. Komandytowej 1 dzień 1.900 400 2.300
Zakup Sp. z o.o. Komandytowej 1 dzień 3.800 800 4.600
Założenie Sp. Komandytowej 4-5 dni 500 1.200 1.700
Założenie Sp. z o.o. Komandytowej 8-10 dni ' 1.000 '2.400 3.400


Rejestracja Sp. z o.o. Spółki Komandytowej jest procesem czasochłonnym, ponieważ wymaga założenia najpierw Sp. z o.o. a dopiero po jej zarejestrowaniu może ona utworzyć spółkę komandytową. Dlatego w
celu przyspieszenia tego procesu proponujemy zakup Gotowej Spółki z o.o. Komandytowej.