Spółka akcyjna posiada osobowość prawną, spółkę tworzą jedna lub więcej osób. Kapitał zakładowy opiewa na kwotę minimum 100.000 zł, przy wartości nominalnej akcji nie niższej niż 1 grosz. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne obciążenia spółki, z kolei sama spółka odpowiada za wszelkie zadłużenia całym swym majątkiem. Jedną z kluczowych zalet spółki akcyjnej jest możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym dzięki emisji akcji i obligacji.

Rejestracja spółki akcyjnej jest procesem czasochłonnym, który wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego. Warto więc powierzyć wszelkie formalności ekspertom, których wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji.