Spółka komandytowa może zostać zawiązana przez 2 lub więcej osób, z których jedna jest komandytariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej) i może reprezentować spółkę jedynie w charakterze pełnomocnika, a druga komplementariuszem - odpowiada całym swoim majątkiem. W celu optymalizacji podatkowej istnieje możliwość ustanowienia komplementariuszem spółki z o.o.

Rejestracja spółki komandytowej jest procesem czasochłonnym, który wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego. Warto więc powierzyć wszelkie formalności ekspertom, których wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji.

Poniżej przedstawiamy porównanie zakupu i założenia spółki komandytowej, dla Klientów, którzy jednocześnie zdecydują się na usługę wirtualnego biura:

' Czas Koszt Opłaty RAZEM
Założenie Sp. Komandytowej 4-5 dni 500 1.200 1.700
Założenie Sp. z o.o. Komandytowej 8-10 dni 1.000 2.400 3.400
Zakup Sp. Komandytowej 1 dzień 1.900 400 2.300
Zakup Sp. z o.o. Komandytowej 1 dzień ' 3.800 ' 800 4.600


Rejestracja Sp. z o.o. Spółki Komandytowej jest procesem czasochłonnym, ponieważ wymaga założenia najpierw Sp. z o.o. a dopiero po jej zarejestrowaniu może ona utworzyć spółkę komandytową. Dlatego w
celu przyspieszenia tego procesu proponujemy Zakup Gotowej Spółki z o.o. Komandytowej.