Założymy dla ciebie Spółkę Komandytową w trybie S24 tylko za 1 zł.

Spółka komandytowa może zostać zawiązana przez 2 lub więcej osób, z których jedna jest komandytariuszem czyli wspólnikiem który posiada prawa do udziału w zyskach, a druga komplementariuszem - odpowiada całym swoim majątkiem. W celu optymalizacji podatkowej i ograniczenia odpowiedzialności istnieje możliwość ustanowienia komplementariuszem spółki z o.o. z kapitałem 5.000 zł.

Rejestracja spółki komandytowej jest procesem czasochłonnym, który wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego. Warto więc powierzyć wszelkie formalności ekspertom, których wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji.

Korzystając z naszej oferty masz pewność, że cały proces będzie od początku do końca monitorowany i skrócony do niezbędnego minimum tj. 4-5 dni. Obecnie, jeżeli skorzystasz z usługi wirtualnego biura przez rok, koszt rejestracji wyniesie tylko 1 zł, do którego należy doliczyć opłaty skarbowe w wysokości 400 zł. Po zakończeniu rejestracji otrzymasz od nas:

  • aktualny odpis z KRS,
  • potwierdzenie rejestracji w US w zakresie NIP i VAT,
  • zaświadczenie REGON.